ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง
ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง ให้เช่า แบบเหล็ก ปากช่อง

ปากช่องแบบเหล็ก

บริการ แบบเหล็กให้เช่า นั่งร้านให้เช่า พร้อมอุปกรณ์ ใน ปากช่อง ราคากันเอง


โทรศัพท์  08-1548-7518 , 08-1548-3689 หจก.ปากช่องแบบเหล็ก หจก.ปากช่องแบบเหล็ก หจก.ปากช่องแบบเหล็ก หจก.ปากช่องแบบเหล็ก

ถนนบายพาสปากช่อง ใกล้โลตัสประเภทแบบเหล็กและอุปกรณ์

ลำดับที่
No
รายการ
DESCRIPTION
หน่วยนับ
UNIT
ขนาด
SIZE
1แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATEแผ่น0.60 x 1.2 m.
2แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE แผ่น0.60 x 0.20 m
3แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE แผ่น0.60 x 0.30 m
4แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE แผ่น0.60 x 0.40 m
5แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATEแผ่น0.50 x 1.2 m.
6แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE แผ่น0.50 x 0.40 m
7แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE แผ่น0.50 x 0.30 m
8แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE แผ่น0.50 x 0.20 m
9แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATEแผ่น0.40 x 1.2 m.
10แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATEแผ่น0.40 x 1.0 m.
11แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE แผ่น0.40 x 0.20 m
12แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE แผ่น0.40 x 0.40 m
13แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE แผ่น0.30 x 1.2 m.
14แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATEแผ่น0.20 x 1.2 m.
15แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATE แผ่น0.25 x 1.2 m.
16แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATEแผ่น0.15 x 1.2 m.
17แบบเหล็กแผ่นเรียบ FLAT PLATEแผ่น0.10 x 1.2 m.
18ฉากมุม CORNER ANGLE FORM ชิ้น0.05x0.05x1.5 m.
   ชิ้น0.05x0.05x1.2 m.
   ชิ้น0.05x0.05x0.6 m.
   ชิ้น0.05x0.05x0.4 m.
19มุมใน INSIDE CORNER FORM ท่อน0.15x0.15x0.60 m.
20เหล็กรัดปากแบบ ชิ้น200 mm.
21เหล็กรัดปากแบบ ชิ้น250 mm.
22แบบเสา L (หน้า 12”) ต้น0.30 x 0.30x 3.00 m.
23แบบเสา L (หน้า 12”) ต้น0.30 x 0.30x 1.50 m.
24แบบเสา L (หน้า 10”) ต้น0.25 x 0.25 x 3.00 m.
25แบบเสา L (หน้า 10”) ต้น0.25 x 0.25 x 1.50 m.
26แบบเสา L (หน้า 8”) ต้น 0.20 x 0.20 x 3.00 m.
27แบบเสา L (หน้า 6”) ต้น0.15 x 0.15 x 3.00 m.
   ต้น0.15 x 0.15 x 2.50 m.
28แบบเสา L ตอม่อ(หน้า 8”) ต้น0.20 x 0.20 x 1.50 m.
29แบบเสา L ตอม่อ(หน้า 8”) ต้น0.20 x 0.20 x 1.20 m.
30แบบเสา L ตอม่อ(หน้า 6”) ต้น0.15 x 0.15 x 1.20 m.
31แบบเสา L ตอม่อ(หน้า 6”) ต้น0.15 x 0.15 x 1.00 m.
32ท่อเหล็กกลม ต้น1 1/2" x 2.00 m.
33แบบถนน ROAD FORM ท่อน 0.15 x 0.20 x 3.00 m.
34ยูคลิป U-CLIP ตัวSTANDARD

****สินค้าให้เช่านี้เป็นเพียงบางส่วนหากต้องการขนาดอื่นกรุณาติดต่อเรา****

ประเภทนั่งร้านและอุปกรณ์

ลำดับที่
No
รายการ
DESCRIPTION
หน่วยนับ
UNIT
ขนาด
SIZE
1นั่งร้าน ชุด1.219 x 1.700 m
2นั่งร้าน ชุด1.219 x 0.914 m
3ฝาครอบนั่งร้าน HORIZONTAL FRAME ฝา1.829 x 1.050 m
4ขาตั้ง VERTICAL FRAME ขา1.219 x 1.700 m
   ขา1.219 x 0.914 m
5ตะเกียบ CROSS BRACE คู่1.829 x 1.219 m
   คู่1.829 x 0.610 m
6แผ่นทางเดิน WALK PLANK (เปิดไม่ได้) แผ่น1.829 x 0.450 m
 แผ่นทางเดิน WALK PLANK (เปิดได้) แผ่น1.829 x 0.450 m
7บันไดนั่งร้าน อัน7,8 ขั้น
8ข้อต่อนั่งร้าน JOIN PIN อันมาตรฐาน
9ลูกล้อยางพร้อมเบรค CASTER ล้อØ 8 "
10ลูกล้อยูรีเทนพร้อมเบรค CASTER ล้อØ 8 "
11แจ๊คเบส JACK BASE ตัว H 600 mm.
12ยูเฮด ตัว60 cm.
13เสาค้ำยัน PIPE SUPPORT ท่อน3.5 m.
14กางเขน ตัวมาตรฐาน
15ข้อเสือ (เป็น) ตัวมาตรฐาน
16ท่อเหล็กกลม ท่อนØ1 1/2" x 6 m.
   ท่อนØ1 1/2" x 1.35 m.
   ท่อนØ1 1/4" x 2 m.
17ราวกันตก(สั้น) SBF 12 ชิ้นØ 1/2" x 1.219 m.
18ราวกันตก(ยาว) SBF 18 ชิ้นØ 1/2" x 1.829 m.
19เสากันตก(กลาง) SPF 80 ชิ้นØ1 1/2" x 1.0 m.
20เสากันตก(มุม) SPF 80-1 ชิ้นØ1 1/2" x 1.0 m.
21ราววางบันได HF 100 ชิ้นØ 1 1/2" x 1.219 m.

****สินค้าให้เช่านี้เป็นเพียงบางส่วนหากต้องการขนาดอื่นกรุณาติดต่อเรา****